Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA)

 1. Home 

Even kennismaken: de AGFA

De Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) is opgericht bij Koninklijk Besluit en heeft twee taken:

 1. Het adviseren over voorgenomen disciplinaire straffen van ambtenaren in de sectoren Rijk en Politie vanwege de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging.
 2. Het adviseren van overheidswerkgevers in de sectoren Rijk en Defensie over voorgenomen ontslagen van ambtenaren die hun vertrouwensfunctie niet meer mogen vervullen omdat de verklaring van geen bezwaar is ingetrokken. Deze verklaring is nodig voor het uit kunnen oefenen van de functie.

De procedure

Een adviesaanvraag aan de AGFA wordt ingediend door de werkgever. Het bureau van de AGFA maakt de aanvraag volledig. Vervolgens houdt de commissie een hoorzitting en brengt een gemotiveerd advies aan de werkgever uit. Hoewel het advies niet bindend is, wordt dit bijna altijd gevolgd.
Lees hier uitgebreider over de procedure.

De adviezen van de AGFA

Wilt u weten welke adviezen de AGFA heeft uitgebracht?
Ga naar de adviezen over de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren.

Ga naar de adviezen over het niet meer mogen vervullen van een vertrouwensfunctie door ambtenaren.

Voorzitter en samenstelling commissie

Voorzitter is mr. M.J. Cohen
Meer informatie over de samenstelling van de commissie.

Het CAOP voert het secretariaat van de AGFA. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op

Koninklijk Besluit en juridische grondslag

De AGFA is opgericht bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1992, Staatsblad 565.

De taken van de AGFA hebben een juridische grondslag: artikel 82a van het Algemeen rijksambtenarenreglement (ARAR), artikel 80 van het Besluit algemene rechtspositie politie, artikel 97b van het ARAR en artikel 120 van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie.

terug naar boven

 • Nieuws

  28-11-2017
  Expertise AGFA ook na normalisering belangrijk
  Ook na de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is er nog werk voor de AGFA. Zolang de inperking van de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren blijft bestaan, is de expertise van de AGFA van belang. De adviescommissie zou bijvoorbeeld een adviserende rol kunnen spelen in rechtszaken over strafontslag. Dat zei prof. dr. Alexander de Becker op het 25-jarig-jubileumsymposium van de AGFA op 17 november in Den Haag.
  Lees meer

   

  17-11-2017
  Toespraak Job Cohen op symposium van de AGFA
  AGFA-voorzitter Job Cohen heeft zojuist het symposium ‘Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren’ van de AGFA geopend. De AGFA bestaat 25 jaar. In zijn toespraak gaat Cohen onder andere in op haar maatschappelijke bijdrage. De AGFA bestaat 25 jaar. Binnenkort verschijnt ook het verslag.
  Download de toespraak van Job Cohen (pdf)


  29-05-2017
  Voorgenomen ontslag van een burgerambtenaar van het ministerie van Defensie, wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege voordeel trekken van bijstandsfraude door zijn partner. De ambtenaar zegt bezwaar te hebben gemaakt tegen de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar, maar dat is niet komen vast te staan. Zijn voorgenomen ontslag is voldoende zorgvuldig voorbereid.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2017/12039 (pdf, 289 kB)


  06-04-2017
  Voorgenomen ontslag van een ambtenaar van de AIVD vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. De arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar vormt geen beletsel voor de effectuering van haar voorgenomen ontslag op grond van artikel 125e lid 2 van de Ambtenarenwet. Wel moet de ambtenaar eerst nog zes maanden begeleiding ontvangen bij het vinden van ander werk, omdat zij na de eerste drie maanden van het met haar overeengekomen begeleidingstraject van negen maanden ziek is geworden.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2017/11974 (pdf, 391 kB)


  14-12-2016
  Voorgenomen ontslag van een in Den Helder woonachtige Defensieambtenaar vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. De commissie adviseert het resultaat van de beroepsprocedure van de ambtenaar tegen die intrekking af te wachten en als dit resultaat voor de ambtenaar negatief is, een aanvullend onderzoek in te stellen naar haar herplaatsingsmogelijkheden in een passende niet-vertrouwensfunctie bij het ministerie van Defensie in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2016/11759 (pdf, 224 kB)

Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765865 | E: info@agfacommissie.nl
De AGFA is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu