Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA)

  1. Home 
  2. Over AGFA

Over AGFA

Samenstelling van de AGFA

De samenstelling van de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA):

Voorzitter

mr. M.J. Cohen

Plv. Voorzitter

prof. mr. A.W. Heringa (tevens lid)

Leden

mw. mr. dr. L.A. van Noorloos
mw. E.L. Snoey

Lid met bijzondere affiniteit met de sector Politie

dr. J.S. Timmer

De voorzitter en de leden zijn formeel benoemd door de Kroon. De AGFA treedt op in een samenstelling van drie leden, waaronder de voorzitter.

Secretariaat

mr. dr. C.F. Sparrius (secretaris)
mw. mr. B.J. Langeveld (plv. secretaris)
mw. R.J.R. Heijmans (administratief-juridisch ondersteuner)
T 070 - 376 57 86
E info@agfacommissie.nl

terug naar boven

Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@agfacommissie.nl
De AGFA is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu